Dịch vụ tại nhà theo yêu cầu

  • Hợp đồng ‘Bác sĩ 24/24’ (Bác sĩ riêng): với hợp đồng này thân chủ sẽ được khám định kì và bất kì khi có bệnh 24/24 với chi phí trả trước phải chăng.
  • Y tá tại nhà (thay băng; cắt chỉ; thay ống thông tiểu, thông dạ dày; chích thuốc; truyền dịch; chăm sóc, túc trực người bệnh, …).
  • Chăm sóc người bệnh nằm một chỗ, bệnh nặng, bệnh cuối đời tại nhà.
  • Thử dò tại nhà: máu, điện tim, chụp tia X…
  • Hộ tống người bệnh; chuyển viện; đưa người bệnh về nhà, về nước.
  • Tư vấn sức khỏe đặc biệt tư vấn tâm lý: mọi thắc mắc về sức khoẻ sẽ được tư vấn gián tiếp (qua điện thoại, điện thư…) miễn phí và tư vấn trực tiếp tại nơi do thân chủ chọn (thu phí).
  • Bất cứ dịch vụ y tế theo yêu cầu nào khác: mua y cụ, tư vấn sử dụng y cụ, mua thuốc đặc trị, bảo lãnh viện phí, viết báo cáo y khoa, dịch tài liệu y khoa…

INN Care đáp ứng cả nước.