Trưởng Dịch vụ Bác sĩ & Săn sóc tại nhà 24/24 (INN Care)

Tốt nghiệp: (1) Bác sĩ y khoa năm 1993; (2) Thạc sĩ nội khoa năm 2001 và (3) Bác sĩ gia đình năm 2015.

Hành nghề y, chụp ảnh, làm thơ, soi sử, viết văn và theo đuổi tnhững đam mê khác.

Rảo khắp, đang dựng dịch vụ y tế/phi y tế nhân bản cho tất cả với một phẩm giá.

Chủ: Công ty núI ấN sôNg trà (INN), TP.HCM, www.inn.biz.vn; (2) Dịch vụ Bác sĩ & Săn sóc tại nhà (INN Care), www.inncare.xyz và (3) Phòng khám Sông Trà, www.songtraclinic.xyz

Biên khảo

  • Đào Duy Từ và hậu thế. Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, 2020.
  • Ngày ấy Kon Tum.  Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, 2022.

  • Thương nhớ ngàn xưa. Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam, 2023.

Thơ

  • Chiêm nghiệm. Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, 2020.

 Y

  • Bệnh thường ngày. Nhà Xuất bản Y học, 2020.
  • Bệnh lây nhiễm nguy hiểm không? Nhà Xuất bản Y học, 2021.
  • Cẩm nang sức khỏe dành cho gia đình: Bệnh thường ngày. Nhà Xuất bản Y học, 2021.

Liên lạc

0909199849

care@inncare.xyz

https://www.facebook.com/daoduyan09